CZAS  COVID - 19  (Warszawa, 16 marca  -  6 czerwca 2020)

 

Polska potwierdziła swój pierwszy przypadek COVID - 19 4 marca 2020 r. Aby walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2, pierwsze ograniczenia zostały ogłoszone 8 marca, z ogólnokrajową blokadą nałożoną od 15 marca na wszystkich obywateli, z wyjątkiem podróży do pracy i po podstawowe potrzeby. Na granicach państwa wprowadzono kordon sanitarny. Ludziom pozwolono odwiedzać lekarzy, kupować niezbędne artykuły, wyprowadzać psy na spacer, udzielać pomocy starszym i członkom rodziny. Polacy otrzymali całkowity zakaz gromadzenia się w grupach po trzy lub więcej osób, chyba że są członkami jednego gospodarstwa domowego. W zgromadzeniach religijnych mogło uczestniczyć tylko pięć osób jednocześnie. Ograniczenia obowiązywały do 19 kwietnia. Szkoły i przedszkola zamknieto do końca roku szkolnego. 20 kwietnia zniesiono również sześciotygodniowy zakaz odwiedzania parków i lasów. Wybory prezydenckie zostały opóźnione o miesiąc od maja do czerwca.

EWA    MEISSNER